Verzekering

Omniumverzekering voor opnames

We bestuderen samen met jou welke verzekeringspolis het meest geschikt is in functie van de te dekken risico’s van elke productie.
Vaak moeten bepaalde garanties worden aangepast of het plafond van het bedrag van tussenkomst verhoogd. Ook analyseren we het bedrag van de franchises en het geografische dekkingsgebied van je verzekering.
Dat soort vergetelheden kan je bij een schadegeval wel eens duur te staan komen. De boodschap is dan ook: beter voorkomen dan genezen.
De internationale verzekeringsmaatschappijen waarmee we samenwerken zijn gespecialiseerd in dit type risico’s.

Tref je voorzorgen en neem een verzekering!

Stuur een berichtje naar action@movietown.be We helpen je graag verder!